Autorisatie 2

  

Terug naar het overzicht...

              Actielijst en Beoordelingsformulier projecten gemeente...

1. Onderwerp: Actielijst afdeling Breda Fietsersbond


Het heeft een toegevoegde waarde om de vastlegging van acties ook op te nemen in een doorlopende actielijst


Het model is in Excel gemaakt en heeft als voordeel dat daarmee allerlei gewenste selecties gemaakt kunnen worden.
De Actielijst kan dus ook toegesneden worden per Functie en kan zo relevant zijn voor ons allen, maar ook voor ieder van ons apart.

Verder kan de totale lijst dienstbaar zijn voor het opstellen van het jaarverslag, de agenda voor onze bijeenkomsten en mogelijk voor onze contacten met derden (gemeente).

Ik houd de lijst up to date en de lijst is steeds voor ons zichtbaar via onderstaande link. Tijdens onze bijeenkomsten kunnen dan punten afgevoerd worden. De notulen van Marieke geven nieuwe actiepunten, ook andere bijeenkomsten, VVO, BLV etc. kunnen tot actiepunten leiden.

Naast de acties heb ik ook een blad gevoegd van specifieke verkeerssituaties die om aandacht cq verbetering vragen. Die zijn gemeld of kunnen gemeld worden via Buiten Beter of de Meldingen aan de gemeente.

Ruud van der Mast 

* N.B. Tevens toegevoegd een blad Afgewerkt voor zowel acties als voor meldingen.__________________________________________________________________________

2. Onderwerp : Gebruik Beoordelingsformulier projecten en plannen


“Het beleidsplan wordt gebruikt om plannen van de gemeente in hun uitvoering te toetsen,


Ik heb daartoe bijgaand formulier gemaakt.

Het helpt bij het beoordelen van plannen.

Door een relatie te leggen tussen een plan en ons beleid (in meerdere of mindere mate) en daarvoor ook een cijfer toe te kennen helpt het ons, om ons op de meest belangrijke aspecten van een plan te richten,

Dit kan ook van nut zijn voor het behandelen van de eigen idee├źn, wel of niet in de lijn van ons beleid en hoe belangrijk we het vinden.

Ruud van der Mast


Klik hier voor het beoordelingsformulier projecten en plannen

Update van de actielijst op 20 februari 2021. Klik hier...