Fietsersbond Breda - Autorisatie

.

klik hier om te printen

  Ruud Janssens

1. De verzonden brief:


Aan Staatsbosbeheer afdeling west Brabant.

Betreft achterstallig onderhoud

aan wegen door de Chaamse bossen.


Breda 7-11-2015


Geachte dames, heren,


Hierbij vragen wij, de Fietsersbond Breda, uw aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de wegen in de Chaamse Bossen, ten zuiden van Breda. Met name de Royaaldreef en de Kleine Slingerdreef zijn er zeer slecht aan toe.

Enige jaren geleden werd bekend dat u, als eigenaar van de Ulvenhoutse en Chaamse Bossen en tevens beheerder van de wegen die deze bossen doorkruisen, voornemens was de wegen die door de Chaamse Bossen lopen te laten “verwilderen” en ze “weer aan de natuur terug te geven”. Op verschillende stukken van de wegen is merkbaar dat dat het onderhoud de laatste jaren niet meer heeft plaatsgevonden. Het wegdek is op veel plaatsen zeer slecht, waarbij wortelopdruk veelal de oorzaak is. Er vallen gaten in het asfalt en ook de zijkanten van de wegen zijn op veel plaatsen aangetast vanuit de opkruipende bermen. Kruisingen met dwarspaden zijn door opgehoopt zand tot serieuze risicoplaatsen verworden.

Als Fietsersbond Breda komen wij vooral op voor de belangen van de vele fietsers die dagelijks gebruik maken van o.a. de betreffende wegen. Wij zien een toename van het aantal ongevallen, soms ernstig, in veel gevallen minder ernstig waardoor deze niet gemeld worden. Verschillende van deze ongevallen hebben hun oorsprong in de slechte staat van het wegdek van de genoemde wegen.

Uw idee om de natuur zijn gang te laten gaan laat onverlet dat door het open houden ervan, u op dit moment verantwoordelijk bent voor de staat van onderhoud daarvan. Wij pleiten er dan ook voor om het onderhoud van deze wegen tot een serieus aandachtspunt te maken. Wij vragen u er voor te zorgen dat binnen afzienbare tijd de wegen van een wegdek worden voorzien dat aan de eisen die daaraan gesteld worden voldoet.

Het alternatief zou zijn dat u de wegen afsluit voor openbaar verkeer, waarmee het gebruik ervan niet onder uw verantwoordelijkheid valt. Wij zijn echter absoluut niet voor afsluiting; het gaat immers om zeer aantrekkelijke fietsroutes door deze fraaie omgeving. Wij zouden dat zeer betreuren gezien de enorme aantallen fietsers die dagelijks gebruik maken van de mooie routes door de bossen.

Wij hopen dat u bereid bent om met ons in contact te treden om over dit onderwerp te overleggen.


Met vriendelijke groeten,


Ruud Janssens


namens de Fietsersbond, afdeling Breda.

E-mail: reajanssens@gmail.com

Website: www.fietsersbondbreda.nl


_____________________________________________________________________________________


2. De antwoordbrief:


Van: "Raats, Patrick"

Datum: 19 november 2015 14:42:26 CET

Aan: "'reajanssens@gmail.com'"

Onderwerp: Fietspad Chaamse bos


Beste Dhr Janssens


Wij hebben uw dringende brief ontvangen en ik kan u hier iets meer over vertellen.


Het is lang onduidelijk geweest over wie nu het beheer voerde over deze fietspaden, vandaar dat de kwaliteit achteruit is gegaan. Wij als Staatsbosbeheer krijgen op dit moment geen geld(subsidie) om onze recreatieve voorzieningen te onderhouden, dit moeten wij uit eigen middelen betalen. Nu is dit voor wandelpaden nog wel te doen, maar gaan we naar fietspaden en dan met name de geasfalteerde paden word het een ander verhaal, dit loopt namelijk in de honderdduizenden euro’s. Geld dat wij niet hebben. Nu willen wij volgend jaar de koppen bij elkaar steken Staatsbosbeheer en diverse gemeentes om te kijken wat willen we nou met het Chaamse bos in de zin van Fietspaden en hoe kunnen we dit gaan realiseren, of te wel we willen een plan van aanpak gaan maken om extra subsidie vanuit de provincie te krijgen om een nieuwe infrastructuur te maken in de boswachterij Chaam. Begin Januari willen we met een aantal stakeholders rond de tafel gaan zitten om een start te maken. Hierbij zullen jullie ook een uitnodiging ontvangen om hier over mee te praten.


Ik hoop u hiermee even voldoende te hebben geïnformeerd en word vervolgt..


Met vriendelijke groet,


Patrick Raats

Boswachter Publiek Brabant West

Staatsbosbeheer

Brabant-West | Bouvignelaan 35 | 4836 AA Breda

Postbus 330 | 5000 AH Tilburg

M 06-53249633


E p.raats@staatsbosbeheer.nl | www.staatsbosbeheer.nl

@boswachterraats |  facebook.com/staatsbosbeheer | cid:image002.png@01D06701.6EDA8FB0 Staatsbosbeheer Brabant-West

Aanwezig op ma/di/do/vrij

Bezoek ook ons weblog: www.staatsbosbeheerwestbrabant.wordpress.com

       Terug naar het overzicht >>