Autorisatie 2

      Algemeen

.

klik hier om te printen

Terug naar het overzicht...

Taken / functies Fietsersbond Breda & Etten-Leur  2021.

 

* Update per  9 juni  2021

Voorzitter

Ruud Janssens

Waarnemend Voorzitter

Martin Pöttker

Secretariaat / Ledenadministratie

Vacature

Penningmeester + postadres

Piet Brosens

Kascommissie

Wisselend

Notuliste(n)

Marieke van Hoof

Reserve Martin Pöttker

Webmaster

* Ruud in't Veld

Redactie de Digi-Tuub

* Ruud in’t Veld - Jan Brouwers – Heino Vergouwen

Fietsparkeerbeleid / handhaving / Overleg Station NS

Martin Pöttker + Marieke van Hoof + Piet Brosens Henk Koenraads

Verkeers-Veiligheids Overleg

Marieke + Ruud van der Mast + Martin

Overleg Raadsfracties, coördinatie / Informatie + Dagmail Gemeenteraad + Plan Breda

Martin Pöttker + Ruud van der Mast + allen

Overleg Politieke partijen Etten-Leur

Henk Koenraads

Overleg wijkraden / belangenorganisaties

Martin + Piet Brosens + Ruud van der Mast

Overleg Wethouder

Ruud Janssens + wisselend

Periodiek overleg met de Gemeente

Ruud Janssens + Martin P + Ruud M

Overleg BVL scholen

Marieke,  (+ Vacature);

Beleidsplan

Ruud Janssens + allen

Jaarverslag

Martin + allen

Bezoeken landelijke ledenvergaderingen

Ruud Janssens, + wisselend

(Snel) fietsroutes

Ruud Janssens + Martin + Ruud v.d. Mast

Evenementen

Ruud Janssens coördinator en Allen

Klachtenbehandeling van onze achterban

Martin + Ruud van der Mast

 Fietscontroles basisscholen

 Martin + Piet + Laurin + Marieke