Autorisatie 2

  

Terug naar het overzicht...

                                                         Project Langendijk...

Plan Langendijk zeven hoog

Nieuwbouw appartementen op plaats vestiging Amphia Ziekenhuis


In het Park Langendijk, het nieuwbouwproject dat gaat verrijzen op de plaats waar in Breda nu nog een vestiging van het Amphia Ziekenhuis staat, verrijzen langs de zuidelijke rondweg drie appartementenblokken. De hoogte varieert van drie tot zeven verdiepingen.

NICO SCHAPENDONK


Dat blijkt uit de laatste ontwerpen die zijn gemaakt door de gebiedsontwikkelaars van BPD, het voormalige Bouwfonds. De hoogte van de nieuwbouw is een gevoelig punt voor de bewoners die in de buurt van het project in Boeimeer wonen. ,,We hebben er dan ook veel vragen over gekregen tijdens de informatiebijeenkomsten die we hebben georganiseerd'', zegt BPD-manager Marlijn Lodewijks.

Toch is het onvermijdelijk dat er 'hoogbouw' komt. Die komt de buurt uiteindelijk ook ten goede. ,,Het geluid van de zuidelijke rondweg moet worden opgevangen'', zegt Lodewijks. ,,De gemeente Breda heeft laten weten dat er geen geluidswand aan de zuidelijke rondweg worden geplaatst. Dat is omdat zulke schermen het zicht op het groen van het Zaartpark zou verstoren. Dus moet er een andere manier worden gevonden om de verkeersoverlast te dempen. Dat doen we dus door drie appartementenblokken te bouwen.''

De hoogste van zeven verdiepingen komt het verst van de bestaande wijk te staan, bij de T-kruising van de Diaconessenweg met de zuidelijke rondweg. Daarnaast komen, in de richting van de Vriesdongen, steeds lagere complexen: aflopend van vijf naar drie verdiepingen.

Na gesprekken met de bewoners heeft de ontwikkelaar ook besloten om de afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe buurt aan te passen. Er komt een 'knip' in de Zaart. Zo wordt voorkomen dat deze straat door de nieuwe bewoners wordt gebruikt als snelste route om naar de Graaf Hendrik III-laan te rijden. Dat zou tot overlast bij de huidige bewoners kunnen leiden en dat wil BPD voorkomen.

Lodewijks en haar collega's hebben intussen ook al nagedacht over de openbare ruimte in Park Langendijk. Op de plaats waar nu nog de parkeerplaats voor het personeel van het ziekenhuis ligt komt een waterplas te liggen.

Van het ziekenhuis blijft verder weinig over. Wel wordt er gekeken of het mogelijk is om de kapel deels te hergebruiken in het nieuwe plan. Volgens de planning wordt er in 2022 met de bouw begonnen.


Bron: BN de Stem van 8 juni 2020